Stejnokrový předpis a vyznamenání

 

 

 

Funkční označení členů, funkcionářů, pracovníků

 

 

 Hasič po základním výcviku

 

 Hasič po pěti letech

 

 Strojník

 

 Technik

 

 Velitel družstva

 

 Zástupce velitele jednotky

 

 Velitel jednotky